opdateret 2022-04-07

Bi-sværm hentes


Betaling:

Nornalt gratis
når biavleren får sværmen.

Ved usædvanlige forhold tillempes betalingsreglerne for hvepsebekæmpelse

Når der i løbet af sommeren bliver "for mange" bier i bistadet, deler bifamilien sig. En bidronning og ca. halvdelen af bierne (op til 25.000) forlader bistadet for at finde en ny bolig. Det er biernes måde at formere sig på.

Bisværm

Bisværme er normalt ikke agressive, når man forholder sig respektfuldt og roligt.

Bisværmen kan vælge at slå sig ned på steder, hvor det er til gene.

Det kan f.eks. være i en hulmur eller i bagagerummet på en bil.- Eller som hér, hvor cyklens ejer nok vælger at gå hjem.


Hvis bierne har accepteret en ny bolig og er kravlet derind, opgiver de den ikke godvilligt.

DERFOR: Det er altid en god ide at få en biavler til at hente bisværmen, inden bierne etablerer deres bo på et uheldigt sted. 


biavler
Leif Koch Madsen
Peløkkevej 74
5900 Rudkøbing
mobil:
 91 999 389
email:
 bi@Lekoma.dk
ingen 'cookies' CVR: nej