Hvepsebo  bekæmpes

biavler Leif Koch Madsen
mobil  91 99 93 89 e-mail

hvepsebo hvepse på blommer

Hvepsene (de hedder egentlig gedehamse) lever i samfund, som ligner biernes, men deres bo er meget anderledes.

Hvepsene fanger og spiser en stor mængde insekter. Hvepsene er derfor nyttedyr. Hvepsene spiser også ådsler, honningdug, nektar og andre sukkerholdige ting.

I slutningen af august klægges droner (hanhvepse) og dronninger. Derefter går hvepsefamilie i opløsning - arbejderne flytter hjemmefra. Arbejderne er nu hjemløse og arbejdsløse. De bliver agressive og nærgående for at skaffe sig mad, hvor de kan. 

 I løbet af efteråret dør arbejderne og dronerne, og indgår forhåbentlig i naturens fødekæde som mad for småfugle. Det er kun de befrugtede dronninger, som overlever vinteren.
Priser gældende i 2020: PRIVAT  ERHVERV
Et let tilgængeligt hvepsebo
(dvs: almindelig gedehams, synligt hvepsebo - bekæmpelse fra jordhøjde)
Bekæmpelse udfgøres bedst efter solnedgang.
440 kr. 610 kr. Prisen inkluderer sædvanligt materialeforbrug og kørsel på: Langeland, Tåsinge og Thurø samt Svendborg indenfor 30 km fra Rudkøbing.
Efterfølgende let tilgængeligt hvepsebo
(almindelig gedehams) på samme adresse ved samme besøg
100 kr. 140 kr.
Hvis hvepseboet ikke udpeges eller er tydelig markeret betales for lokalisering af hvepseboet.min.  
50 kr.
min.  
70 kr.
Hvis hvepseboet skal lokaliseres ved særskilt bersøg før solnedgang.200 kr.280 kr.inkl. kørsel i distrikt
Rekvireret kontrolbesøg – før eller efter bekæmpelse 200 kr. 280 kr. inkl. kørsel i distrikt
Efterfølgende behandling 300 kr. 420 kr. inkl. kørsel i distrikt
Tillæg for ...


> Stor gedehams 50 kr. 70 kr.
> Jordhvepsebo 50 kr. 70 kr.
> bekæmpelse i inddækning under tagudhæng o.l. 50 kr. 70 kr.
> bekæmpelse i loftsrum o.l., nem adgang 50 kr. 70 kr.
> bekæmpelse i loftsrum o.l., vanskelig adgang mere mere
> brug af medbragt 0,7m trapestige 0 kr. 0 kr.
> brug af stige som forefindes på stedet 50 kr. 70 kr.
> brug af medbragt 4m stige 100 kr. 140 kr.
> brug af medbragt 7,5m stige 250 kr. 350 kr.
Ekstra kørsel ud over 60 km t/r 3,50 kr. 3,50 kr. pr km
Ekstra tid, pr. time 200 kr. 280 kr.


home